Červenec 2014

Jak vnímáte schvalovací proces?

Jak dlouho jste rozmýšleli podat si žádost? Jak jste vnímali schvalovací proces a přípravu? Sdělte nám své dojmy a zkušenosti.

Pište nám - elektronický formulář pro dotazy

Pomocí tohoto elektronického formuláře nám můžete zaslat dotaz nebo připomínku.

Statistiky sociálně právní ochrany v ČR za rok 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejňuje každoročně statistiku "Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí", z nichž vybíráme vybrané údaje za rok 2013 týkající se žadatelů o náhradní rodinnou péči:

Jak vidno z tabulky níže, žadatelů o adopci bylo celkem 714 a žadatelů o nepříbuzenskou pěstounskou péči 711. Dále bylo 351 žadatelů o svěření do péče jiné fyzické osoby podle §45 zákona o rodině a 781 žadatelů o svěření do poručnické péče podle §45 téhož zákona. Zákon o rodině od roku 2014 nahradil Nový občanský zákoník.

Seznam OSPODů Ústeckého kraje

Prosím klikněte na příslušné město:

LOUNY
ŽATEC
PODBOŘANY

Náhradní rodinná péče v Ústeckém kraji - informace

Níže uvádíme veřejně dostupné údaje ze zápisu Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25.6. 2014. vybíráme zejména části týkající se náhradní rodinné péče. Celý zápis si můžete přečíst ZDE.

Dávky pěstounské péče

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje dávky pěstounské péče, na které má nárok pěstoun, osoba, které bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče, poručník, který o dítě osobně pečuje a pěstoun na přechodnou dobu:

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Odměna pěstouna
Příspěvek při převzetí dítěte
Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Formuláře žádostí o tyto dávky jsou ke stažení ZDE.

Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče

Jednou z možností, které zákon o rodině upravuje v § 45, je svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče, o kterém může soud rozhodnout, vyžaduje-li to zájem dítěte a fyzická osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému.

Pokud není možné rodičům stanovit vyživovací povinnost, nelze dítě do této formy péče svěřit.

Odkazy na webové stránky o náhradní rodinné péči


NADAČNÍ FOND J@T
Praha
INFOLIKA, tel.: 800 888 245
kontaktní formulář
web:
facebook:Volně děti z Karlovarského kraje

Odkazy na organizace věnující se problematice sociálně právní ochrany dětí v Ústeckém kraji

Ústí nad Labem:
NRUK - Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Dobrovolnické centrum, o.s.
Sdružení Romano Jasnica
SPIRÁLA o.s.
Občanské sdružení Bateau bateau.ul@gmail.com
Dětský domov Střekov

Děčín:
Charitní sdružení Děčín

Varnsdorf: