Září 2014

Má vůbec pro mne o pěstounství smysl žádat z hlediska procesu schvalování ?

Jsem samostatně žijící muž v Ostravě v bytě 3+1 dostatečně finančně zajištěn, profesí profesor na universitě 48 let, zaměřený na trestní právo, bezdětný a nemám z vlastní rodiny výchovné zkušenosti mimo pomoc při výchově synovců a neteře. Díky tomu, že nemám své děti, mám potřebu pomáhat a vychovávat i na přechodnou dobu dítě v pěstounské péči ve věku, kdy již chodí do školy a nepotřebuje nepřetržitý dozor. Například od 9 do 15 let. Zkušenosti s mladými lidmi mám díky své dlouholeté pedagogické činnosti na universitě. Jsou zde ale základní dotazy. Nemám partnerku ani partnera, vadí to?