Červen 2017

Pěstounská péče

Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z biologických rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do pěstounské péče.

Pěstounskou péči dělíme na:
a) Pěstounskou péči na přechodnou dobu
b) Dlouhodobou pěstounskou péči (příbuzenskou i nepříbuzenskou)

Další typy náhradní rodinné péče:
a) Poručenstvi
b) Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče