Březen 2018

Mužská cesta pro pěstouny

Víkendový workshop zaměřený na posílení otcovské role v péči o svěřené dítě, práci s hranicemi a zvládání vzteku.

Co muži na kurzu získají?

• Inspiraci a tipy, jak posílit vztah se svými pěstounskými dětmi
• Dovednosti, které jim pomohou lépe zvládnout roli otce - pěstouna
• Zážitek mužské skupiny, podporu a nová přátelství
• Prostor pro řešení konkrétních zátěžových situací z domova
• Užitečně strávených 12 hodin vzdělávání do svého pěstounského portfolia

Dětské domovy v Ústeckém kraji v roce 2017

ODPOVĚĎ pro Radku Fialovou, ČTK, 6.12.2017
Převzato z: http://www.kr-ustecky.cz/detske-domovy-v-usteckem-kraji/d-1718949
Zveřejněno dne: 29.12. 2017

1. Kolik dětských domovů Ústecký kraj zřizuje?
Celkem se jedná o 17 dětských domovů.

2. Kolik je v nich dětí?
K 15. listopadu 2017 v nich bylo umístěno 742 dětí, případně zletilých na dobrovolném pobytu po dobu studia.

3. Změnila se nějak struktura těchto zařízení za posledních deset let, zvýšil / snížil se jejich počet / jsou jinde…

Náhradní rodinná péče v Ústeckém kraji v roce 2016

ODPOVĚĎ pro Markétu Šrajbrovou, Hospodářské noviny, 20.4.2017
Převzato z: http://www.kr-ustecky.eu/nahradni-rodinna-pece/d-1711780/p1=204698
Uveřejněno: 22.5.2017

1. Kolik žádostí o osvojení jste loni obdrželi a kolika z nich bylo vyhověno?