Články pro zájemce o NRP

Rady, informace, povzbuzení.

Nábor a prověřování nových pěstounů

Pamatujete si na hru, z našeho dětství, HONZO VSTÁVEJ?
Mladší ročníky jí možná znají jen z vyprávění od svých rodičů a těm úplně nejmladším o ní jednou budou vyprávět zase oni.
Já, ač jsem jí hrávala často, už tak trochu zapomínám na přesná pravidla. Pamatuji si jen, že úkolem hráčů bylo, dostat se co nejdříve do cíle. Rychlost našeho pohybu určoval jeden z hráčů, který udílel povely " Tři čapí! Pět slepičích! Jeden sloní! Deset mravenčích!"
Když mu někdo připadal příliš rychlý tak ho přibrzdil povelem "hodinky spadly do záchodu!"

Prarodiče mají prostě smůlu!

Někdy se to v životě prostě podělá a vůbec nezáleží na tom, že jste se snažili ze všech sil láskou zahrnutým dětem, vštěpit zásady slušného chování. Tak jako se to pověstné jablko dokáže odkulit od stromu i na stovky metrů, zvláště stojí li strom na strmém svahu, tak i dítě vyrazí úplně jiným směrem než tím, kterým bychom chtěli. A je tu průšvih!
Záškoláctví, krádeže, útěky z domova, rozpad vašeho manželství (tohle chlapi zvládají dost špatně) ....

S rozhodnutím, vzít si do pěstounské péče nějaké dítě přichází většinou žena.Co na to říká manžel?

S rozhodnutím, vzít si do pěstounské péče nějaké dítě přichází většinou žena. Jak na to zareaguje manžel a zbytek rodiny?
To jsou rovněž dvě často pokládané otázky
Podporoval Vás manžel/partner při rozhodování o pěstounské péči? Jak?

Proč si nechat poradit?

Vždy jsem si myslela, že mě, matku čtyř dětí, proškolil sám život.
Kdo jiný by měl být tím správným vychovatelem dětí a mládeže než člověk, který má už všechny ty rodičovské peripetie za sebou? Prošli jsme jimi čtyřikrát.
Od probděných nocí s prořezávajícím se zoubkem, až po první opravdový průšvih s nepovedeným mejdanem našeho čerstvého puberťáka.
Vychovávat děti není snadné a učíme se za pochodu. Pokus-omyl, pokus-omyl, omyl....

Jedna paní povídala, že pěstouni být nemůžeme

Vzhledem ke zkušenostem některých zájemců, kterým ústně řekli, že je neschválí, uveřejňujeme tento vysvětlující článek. Tento příspěvek nevychází z prokazatelně zjištěných faktů například formou statistického šetření, protože reaguje na případy, které nejsou sledovány. Předem se omlouváme všem sociálním pracovnicím, které naopak každého zájemce vítají s otevřenou náručí, rádi poradí a pomohou.

Pěstouni děti neodebírají, ale pomáhají

V poslední době hýbe společností kauza českých dětí, které byly odebrány v Norsku matce, které dosud nebyl prokázán trestný čin. V této souvislosti veřejnost někdy vyjadřuje obavy z pěstounské péče jako takové. Tento článek má za cíl zjednodušeně popsat jak to při odběrech a umísťování dětí chodí a tyto obavy z pěstounů rozptýlit.

Proč je dobré snažit se pochopit děti, které jsou nám svěřeny

V minulosti se často stávalo, že pěstouni často dostávali děti jak říkal Komenský "tabula rasa", jinými slovy jako nepopsanou tabuli a museli si s tím sami poradit. Jen výjimečně jim někdo řekl o historii dítěte, o rodině, ze které pochází a o tom, jaké má dítě problémy. Dnes je situace výrazně lepší, zájemci jsou seznamováni s obsahem spisu dítěte a je-li dítě přebíráno z přechodné pěstounské péče, mělo by dostat i KNIHU ŽIVOTA s fotografiemi a dalšími záznamy o tom, co dítě prožilo. O tom, jak proč je dobré svěřené děti pochopit pojednává tento článek.

O čem je spolupráce s OSPODy

Vážení zájemci a noví pěstouni, na našem webu jste si již mohli přečíst článek o tom jak si vybrat vhodného poskytovatele služeb, co očekávat od biorodičů a nakonec si něco málo povíme i o OSPODech, tedy o orgánech sociálně právní ochrany dětí.

Jak si vybrat doprovázející organizaci v Ústeckém kraji

Tento článek nemá za cíl propagovat či kritizovat konkrétní organizace v oblasti služeb náhradní rodinné péče, ale snaží se o problematice hovořit obecně a popisovat pověřené osoby k sociálně právní ochraně dětí spíše typologicky, aby nedošlo k nedorozumění. Článek nechce nikoho upřednostnit ani upozadit, chce zájemcům o náhradní rodinnou péči poradit, jak si nejlépe vybrat.

Co můžeme očekávat od biorodičů a dalších osob blízkých

Tímto článkem nechceme od kontaktů odrazovat ani je doporučovat. Jejich umožnění ze strany pěstounů je povinné ze zákona a jsou realitou, se kterou je třeba naučit se žít, byť to někdy nebývá jednoduché. Přesto se však domníváme, že neuškodí si přečíst několik dobře míněných rad pro budoucí či nové pěstouny.

Syndikovat obsah