Dětské domovy v Ústeckém kraji v roce 2017

ODPOVĚĎ pro Radku Fialovou, ČTK, 6.12.2017
Převzato z:
Zveřejněno dne: 29.12. 2017

1. Kolik dětských domovů Ústecký kraj zřizuje?
Celkem se jedná o 17 dětských domovů.

2. Kolik je v nich dětí?
K 15. listopadu 2017 v nich bylo umístěno 742 dětí, případně zletilých na dobrovolném pobytu po dobu studia.

3. Změnila se nějak struktura těchto zařízení za posledních deset let, zvýšil / snížil se jejich počet / jsou jinde…

Počet je za posledních deset let stabilní (17), ve šk. roce 2007/2008 zde bylo 724 dětí. Kapacita všech zařízení je využita zhruba na 95%. Počet dětí umístěných do dětských domovů je však variabilní, mění se podle toho, jak děti přicházejí a odcházejí do rodin, náhradní rodinné péče, adopce, případně do jiných zařízení. Kapacita dětských domovů je stanovena v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Jsou v těchto zařízeních děti pouze z Ústeckého kraje nebo i odjinud? a v jakém jsou věku ? Jak početné bývaly skupiny v minulosti a jak je to teď?

Ve většině zařízení jsou v současné době pouze děti z Ústeckého kraje, v DD na hranicích s jinými kraji (Karlovarský, Liberecký), i z těchto krajů. Jsou nejčastěji ve věku 3-18 let, výjimečně od 2 let, na dobrovolném pobytu pak nejpozději do 23 let. V minulosti bylo na skupinách 15 až 16 dětí. Vše se změnilo zněním zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, takže v současné době je v rodinných skupinách maximálně 8 dětí.

5. Změnil se nějak provoz DD? Funguje stále všude kuchařka pro děti? Nebo si musí pod dohledem vychovatele vařit samy?

Kuchyně jsou ve všech DD a fungují každý všední den, v některých i o víkendu. Vesměs všude zajišťují snídaně, ve většině DD vaří obědy a večeře. Častá je praxe, že si děti vaří celý víkend na skupinách s vychovatelem (napíší si jídelníček, nakoupí si potraviny a vaří, v DD v malých obcích místo nákupu obdrží suroviny v kuchyni). Setkali jsme se i s praxí, že někde na ně dohlíží kuchařka, která se pohybuje mezi skupinami.

6. Kontroluje kraj nakládání s financemi uvolněnými třeba na úpravu pokojů?

Kraj v rámci své kontrolní činnosti provádí kontroly zaměřené na účelové využití finančních prostředků na provoz dětského domova, tzn. i na vybavení a úpravu zařízení včetně pokojů. Za dobu, od kdy platí zákon 109/2002 Sb., který nastavil nová pravidla ústavní výchovy a tím snížil celkovou lůžkovou kapacitu v dětských domovech, investoval zřizovatel do úprav více než 600 mil. Kč investičních nákladů. V současné době jsou tak všechny dětské domovy ve vlastnictví kraje opraveny včetně výstavby nových objektů a kvalitně vnitřně vybavené.

7. Mají DD přehled o tom, kam děti poté, co domovy opustí, míří?

DD mají o dětech zpočátku přehled, nejčastěji zhruba dva roky. Některé „děti“ je navštěvují déle, později i se svou rodinou. Každé dítě se snaží DD pustit do připraveného bydliště nebo vrátit zpátky do rodiny. Pokud to jde, tak i do samostatného bytu, který například pomohl pronajmout, předplatit nájem a vybavit základním vybavením. Vesměs se DD také snaží zajistit práci v místě bydliště. Některé děti odchází na ubytovnu v místě pracoviště. Jsou kontaktovány na kurátory a na neziskové organizace, které jim v začátku pomáhají. Názor ředitele DD, který vystihuje a shrnuje tuto situaci: „Samozřejmě si všechny děti z počátku užívají svobody a zažijí drobné i větší pády a pak si teprve uvědomí, co jsme je učili, na co jsme je upozorňovali, a začnou na sobě pracovat. Někomu se to povede hned a někdo potřebuje ještě pomoci. Pomáháme radou a kontaktem na jiné subjekty.“

Připravila:
Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace
odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem