Kam mizí některé články aneb jak je psát správně

Pokud hledáte příběhy nejmenované přechodné pěstounky, které budily velký zájem veřejnosti, tak je již nenajdete. Byly smazány na žádost autorky z důvodu možného úniku informací podléhajících mlčenlivosti.

Doporučení pro psaní článků

Kromě obecných rad vycházejících ze zákonů jako např. že se nesmí někoho urážet, hanit, mít rasistické poznámky, apod. což asi všichni zde dodržujeme, je zapotřebí články týkající se příběhů pěstounů, psát tak, aby váš OSPOD pokud možno neměl námitek.

Co pravděpodobně nevadí?

Psát o svých zkušenostech, emocích, zážitcích v péči o dítě a jeho výchovy. Pokud neuvedete opravdové jméno dítěte a svoje jméno, je vše v pořádku. Bylo by velmi nedemokratické, aby nějaký úřad bránil pěstounům předávat své zkušenosti novým zájemcům o pěstounství.

Co pravděpodobně bude vadit?

Řekl bych, že pokud se nejedná o nějaký starší a již přežitý případ, myslím, že je lépe se zdržet kritiky postupů sociálních pracovnic OSPOD nebo úřadů obecně a to i někdy v takzvaně do nebe volajících situacích.

Správný postup je, je-li případ stále živý, totiž o tom nepsát na web, ale řešit to se svojí doprovázející organizací, s ospoďačkou nebo požádat o případovou konferenci. Je možné zaslat podnět i na Krajský úřad nebo MPSV, ombudsmanovi. Teoreticky až když se vyčerpají veškeré možnosti, je vhodné uvažovat o případné medializaci. Ta ovšem má svá rizika, zejména co se týče případných postihů, pokud byste přeci jen někde šlápli vedle. Doporučujeme tedy si medializaci na internetu nebo facebooku hodně předem rozmyslet.

Psát či nepsát?

Pokud vás psaní baví, určitě piště. Nemůžete-li to zveřejnit, tak si to pište pro sebe a třeba jednou bude příležitost a když ne, budete mít alespoň záznamy jak se dané situace dítěte odehrávaly. Své příběhy můžete také anonymně sdělovat svým známým osobně a tak dát svému okolí najevo, že vám vám svěřené dítě lhostejné.

Děkujeme všem, kteří píší nejen na náš web.
Vaše rady a zkušenosti s dětmi jsou pro mnohé pěstouny cenné.
S přáním všeho dobrého
Tým