Pěstounská péče v Ústeckém kraji 2015

Požádali jsme mluvčí ústeckého kraje o sdělení vybraných informací týkající se pěstounské péče v Ústeckém kraji v roce 2015. Údaje nejsou komplexní analýzou, ale poskytují určitý nástin aktuálních trendů v oblasti náhradní rodinné péče. Čtěte níže.

Kolik bylo podáno žádostí o pěstounskou péči dlouhodobou v roce 2015?

V roce 2015 bylo na Krajský úřad Ústeckého kraje doručeno 23 žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny.

Kolik nových dlouhodobých pěstounů bylo schváleno v roce 2015, případně kolik jich bylo neschváleno?

V roce 2015 bylo zařazeno 17 žadatelů (jednotlivců či manželských párů) do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny. U 2 žádostí bylo rozhodnuto o nezařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny.

Kolik schválených dlouhodobých rodin dostalo dítě do pěstounské péče v roce 2015?

Krajský úřad Ústeckého kraje v roce 2015 zprostředkoval pěstounskou péči 9 žadatelům, které vedl v evidenci žadatelů vhodných stát se pěstouny.

Kolik dětí bylo zprostředkováno krajem do dlouhodobé pěstounské péče v roce 2015? Můžete uvést kolik z kojeneckého ústavu, dětského domova, Klokánků, z přechodné pěstounské péče.

Krajský úřad Ústeckého kraje v roce 2015 zprostředkoval pěstounskou péči 14 dětem, které vedl v evidenci (5 dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu, 3 děti z kojeneckého ústavu, 2 děti ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 2 děti z pěstounské péče, 2 děti z dětského domova).

Kolik bylo podáno žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu v Ústeckém kraji v roce 2015?

V roce 2015 bylo na Krajský úřad Ústeckého kraje doručeno 25 žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu.

Kolik žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu bylo schváleno a kolik zamítnuto?

V roce 2015 bylo zařazeno 14 žadatelů (jednotlivců či manželských párů) do evidence osob vhodných vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. U 4 žádostí bylo rozhodnuto o nezařazení do evidence nebo o zamítnutí žádosti.

Jaký byl stav PPPD pěstounů k 31/12/2015?

K 31.12.2015 vedl Krajský úřad Ústeckého kraje v evidenci osob vhodných vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu 30 osob (jednotlivců či manželských párů).
9/ V rámci Ústeckého kraje bylo v roce 2015 do pěstounské péče na přechodnou dobu umístěno celkem 42 dětí.

Kolik dětí bylo v roce 2015 umístěno do přechodné pěstounské péče v Ústeckém kraji?

Celkem: 31

Kam děti z PPPD přecházely, do jaké péče - dlouhodobých pěstounů, ústavních zařízení, příbuzných, zpět do biorodiny?

Z pěstounské péče na přechodnou dobu bylo v roce 2015 předáno dětí:
5 - do pěstounské péče zprostředkované krajským úřadem
14 - do péče budoucích osvojitelů zprostředkované krajským úřadem (adopce)
1 - do dětského domova
1 - do kojeneckého ústavu
8 - do péče širší rodiny
2 - zpět do péče rodičů

Zdroj: Ing. Lucie Dosedělová, Tisková mluvčí Ústeckého kraje, odbor kancelář hejtmana oddělení mediální komunikace.

Pro zajímavost. Minulý rok jsme zveřejnili podobný článek. Hned se nabízí několik srovnání za uplynulá období:

Počet žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči v jednotlivých letech:

rok 2012 – 43
rok 2013 – 35
rok 2014 – 27
rok 2015 – 17 (sváleno 15)

Bohužel nemáme údaje o počtu schválených žádostí v minulých letech, ale je zde patrný pokles zájmu o dlouhodobou pěstounskou péči o 40% oproti roku 2012.

Vývoj počtu žádajících / zařazených do evidence osob vhodných vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu:

rok 2012 – 1 / 0
rok 2013 – 17 / 2
rok 2014 – 47 / 17
rok 2015 – 25 / 14 (4 zamítnuto, zbytek v procesu)

Jak vidno, zájem o přechodnou pěstounskou péči v Ústeckém kraji soudě dle podaných žádostí poklesl o 53% oproti roku 2014.

V současné době je tomto kraji v evidenci celkem 24 pěstounů patřící pod tyto OSPODy: Bílina, Děčín 3x, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov 5x, Lovosice, Teplice 3x, Ústí nad Labem 7x, Varnsdorf.

ZÁVĚR:

V roce 2015 v Ústeckém kraji klesl zájem o oba typy pěstounské péče. Zájem o přechodnou pěstounskou péči je však stále dostatečný na to, aby do několika let, pokud zájem nebude klesat i nadále, nemusely být zdravé děti umísťovány do kojeneckého ústavu, kde je v současné době 102 míst v 5 odděleních (zdroj). Zájem o dlouhodobou pěstounskou péče je řádově menší než by bylo potřeba. V Ústeckém kraji odhadem vyrůstá v ústavní výchově cca. 700 dětí.

Z hlediska naší kampaně "Zasaďte se o spokojené dětství" se jedná o horší výsledky než se očekávalo. Čtenost webových stránek stoupla z cca. 20 tisíc přečtení v roce 2014 na cca. 80 tisíc v roce 2015 a rovněž počet fanoušků naší stránky na facebooku vzrostl z cca. 200 v roce 2014 na 600 ke konci roku 2015. Nárůst zřejmě způsobil jednak zájem čtenářů o projekt z jiných krajů nebo se čtenáři z Ústeckého kraje vlivem společenského klimatu rozhodují o podání žádosti déle. Ústecký kraj je také specifický strukturou obyvatelstva, díky čemuž může být pro některé žadatele těžké splňovat podmínky OSPODů na budoucí pěstouny.