Přijaté děti a školka

Pokusili jsme se napsat stručný článek ke konci školního roku, který je věnován andělům bez křídel, kterým říkáme náhradní maminky a jím svěřeným malý ratolestem, které navštěvují předškolní vzdělávací zařízení.

Vliv na děti

Učitelky mají na děti velký vliv. Malé holčičky většinou obdivují nejprve maminku, pak mají za vzor nějakou princeznu, vílu zvonilku, Elzu, apod., ale postupně si vzory konkretizují. Takovou prvotní vnější mimorodinnou autoritou často bývá učitelka.

Má to své výhody i nevýhody. Dítě si třeba doma odmítá samo obouvat boty, ale ve školce se to najednou naučí. Naopak doma dítě jí, co dům dá, ale ve školce děti do jídla nenutí a dítě zjistí, že když nechce tak nemusí.

Některé děti se do školky těší, ale jiné zkouší všechno možné, aby do školky nemusely. Může to být třeba předstírané bolení bříška a dlouhý pobyt na WC, zdržování u snídaně, nespolupráce při oblékání či odbíhání od docházkové trasy. Ovšem při vytrvalosti náhradních rodičů se obvykle dítě zlomí ve chvíli, kdy pochopí, že prostě musí a nakonec se mu tam líbí.

Jak to opravdu chodí ve školkách

Předně je třeba si uvědomit, že informace, které se k vám dostanou mohou být zkreslené či zavádějící, občas i lživé. Například výrok dítěte, že si ten či onen kluk začal nebo že se jí ostatní děvčata smějí se někdy nemusí zakládat na pravdě. Obdobně tvrzení, že ve školce nemají dost hraček, knížek, apod. lze též brát s rezervou. Na druhou stranu svěřené děti máme rádi a tak se jejich podněty zabýváme, což je jejich cíl. Jinými slovy, chce-li dítě politovat, politujte ho a víc to neřešte. Ušetříte si tak spoustu zbytečných nedorozumění s pedagogy.

Na druhou stranu i učitelky mají své strategie, co se týče informovanosti rodičů. Samozřejmě, v každé školce to mohou dělat jinak, nicméně obecně, mohou postupovat následovně:

a) Školka informuje jen oficiálně
Pokud chce rodič něco konzultovat, musí se objednat k ředitelce na sjednaný termín a ta s ním záležitost oficiálně projedná. Jiným způsobem učitelky rodiče informovat nesmí.

b) Školka informuje převážně neformálně
V tomto případě se lze dotázat učitelky v případě potřeby kdokoliv má čas a ona bezprostředně odpoví a záležitost vysvětlí

Oba systémy mají své pro a proti. Oficiální přístup je transparentnější a zároveň odfiltrovává řešení banalit. Může však horšit atmosféru spolupráce předškolního vzdělávacího zařízení s rodiči. Druhý přístup je super, dokud nedojde k názorovému konfliktu mezi rodičem a učitelkou. Také může sklouzávat k řešení "prkotin" a k takzvaným žabomyším válkám.

Co dělat, když učitelka něco rodičům vyčítá

Náhradní rodič se může často setkat ve školce s jistým despektem ze strany pedagogů. Jde o to, že svěřené děti někdy bývají výchovně náročnější, mají specifické poruchy chování a učení, ADHD, tutam jadrnější slovník, někdy dokonce i kradou, zvýšená lhavost, apod. Jinými slovy, svěřené dítko může v jistých ohledech vyniknout nad ostatními. Na malých obcích hraje svou roli i fakt, že pěstouni berou na děti nějaké peníze, z čeho se odvíjí vyšší očekávání na náhradní rodiče než by tomu bylo u rodičů biologických, např. ze sociálně slabší rodiny. Co lze tedy dělat?

a) Princip nebýt hned dotčen
Rodič, který není například zvyklý na to, že by mu někdo vyčítal, že je dítě špinavé, se může při takové výtce cítit trapně. Výmluvy typu, že se převléká několikrát denně do čistého nebo hádky s učitelkou, že na něj dostatečně nedohlíží, bývají většinou kontraproduktivní. Často je lépe dát dítěti do školky troje náhradní tepláky a informovat o tom učitelku. Jde o to, aby došlo ke spolupráci.

b) Nepociťujte vinu za to, za co nemůžete
Výtka učitelky, že dítě zlobí nebo že se nezapojuje do aktivit nemůže být vaší vinou, když tam nejste. Pedagog by měl být plně kompetentní dítě výchovně zvládnou a do aktivit namotivovat. Pokud dítěti koupíte pracovní sešit či jiné pomůcky, svoji povinnost máte splněnu. Učitelce můžete projevit důvěru v její pedagogické schopnosti a nabídnout jí třeba to, že když dítě nebude ve školce poslouchat, uvítáte o tom informaci, abyste doma přijali nějaké výchovné opatření typu tak dneska žádná zmrzlina. Učitelce většinou brzy dojde, že si nemůže na dítě stěžovat denně, někdy bude cítit potřebu dítě dokonce i pochválit. Situace se pak může postupně urovnat.

c) Motivujte dítě ke spolupráci se školkou
Rodiče mají někdy pocit, že učitelka je pěkná "nechci říct co", což dítě vycítí a chová se také tak. I kdyby tomu tak skutečně bylo, není dobré to dávat najevo před dítětem. Stejně tak stravování. Jídelníček není vhodné kritizovat předem, dítě by mělo dostat šanci ochutnat něco jiného než doma. Například je možné dítěti říci - "Mnnnnn jáhlová kaše a celozrnný chlebíček s drožďovou pomázánkou, to bude dobrota!" než dítě vybavit třemi kitkaty a očekávat, že oběd jíst zase nebude. Podobně kreslení. I čmáranice je obrázek, který si zaslouží být vystaven na ledničce. Dítě pak bude motivovanější nosit obrázky domu, díky čemuž se ve školce více zapojí a tím i víc naučí.

Šikana ve školce

Dítě může často přijít s příběhem o tom jak ho ve školce ostatní děti trápí, jak ho to či ono koplo, strčilo, apod. Jde-li o dlouhodobější opakované stěžování a vidíte-li na dítěti podivné chování, rozhodně nedoporučujeme to nechávat na lehkou váhu, zejména u dětí, které se prožily své. Rádíme nejprve se o tom poradit s psycholožkou, ideálně od doprovázející organizace. Ta odborně zhodnotí zda se jedná skutečně o šikanu či o jiný problém. Pokud se šikana zjistí, je povinna psycholožka oficiálně informovat školku a ta to musí řešit podle metodického pokynu MŠMT. Při tomto postupu pak nelze rodiči něco vyčítat, například, že v naší školce nikdy šikana nebyla, není a nebude.

Hrozba vyloučení dítěte ze školky

Rodiče mají někdy obavu, že když dítě bude zlobit, školka ho vyloučí. Tak tomu opravdu není. Školka může dítě vyloučit jen na návrh lékaře nebo pedagogicko psychologické poradny. Samozřejmě rodič by musel být informován, probíhalo by správní řízení a všechno by šlo oficiální cestou. Takže za vulgarismy, strkání do ostatních či šlapaní do louží vaše dítko určitě ze školky nevyloučí. Nemějte obavy.

Setkali jsme se i s případy typu, že učitelka vyhrožovala rodiči, že když dítěti nekoupí o půl čísla menší boty, protože tyhle jsou velké a dítě v nic zakopává, tak že dítě ze školky vyloučí. To pochopitelně nemohou, ale mohou dát podnět na sociálku, proto bývá často lépe učitelku raději poslechnout.

Výtka, že si vyzvedáváte dítě pozdě

Světe div se, ale i pěstounky pracují. Pokud si vyzvednete dítě v otvírací době, byť třeba i v poslední minutě, tak je to v pořádku. Výzvu typu choďte si pro ní dřív, nechce tu zůstávat jako jedna z posledních, můžete klidně ignorovat, máte-li pro to důvod. Pokud ovšem dítě ze školky nevyzvednete v otvírací době, průšvih už může nastat, neboť školka klidně může zavolat sociálku. Pokud se například telefonicky omluvíte, školka sociálku volat nemusí, ale správně dítě nad rámec pracovní doby hlídat nemá. Určitě lze-li, je lépe raději poslat pro dítě babičku, dceru, tetu, kamarádku a telefonicky informovat školku, kdo vyzvedne.

Mohou biorodiče navštívit dítě ve školce

Zpravidla nemohou. Osobou pečující je pěstoun a ten určí osoby oprávněné dítě vyzvedávat. Pěstoun za dítě ručí a tak je to plně v jeho kompetenci. Je však dobré školku předem informovat o vašem případném nesouhlasu s tím, aby vaše svěřené dítě bylo kontaktováno biorodičem. Toho nemusíte informovat, kam chodí dítě do školky. Pěstoun má zákonnou povinnost informovat o poměrech dítěte a zdravotním stavu, nicméně bývá praktičtější, co se týče informací, odkazovat biorodiče na OSPOD nebo na doprovázející organizaci.

Závěr:

Školka bývá významnou součásti života svěřeného dítě a ovlivňuje jej. Se školkou náhradní rodiče spolupracují a v této souvislosti musí komunikovat řadu záležitostí. tento článek je jen nástinem k problematice.