Projekt Zasaďte se o spokojené dětství letos státem podpořen nebyl

V roce 2014 a 2015 jsme se vám snažili přinášet zajímavé informace z oblasti náhradní rodinné péče a zkušenosti stávajících pěstounů s cílem získat další zájemce o náhradní rodinnou péči především v Ǔsteckém kraji. Toto se nám soudě dle čtenosti webu podařilo. Přesto jsme podpořeni nebyli. Je nám to líto, ale budeme se snažit stále poskytovat poradenství a podporu zájemcům a žadatelům z Ústeckého kraje, byť v rozsahu našich dobrovolnických možností či na základě případné podpory sponzorů. O projektu si můžete přečíst zde.

Projekt byl posouzen dvěma anonymními hodnotiteli, kteří si jistě s hodnocením dali práci a přistoupili k němu odpovědně.

Jedno hodnocení výslovně sděluje: "Projekt mě nepřesvědčil o svém přínosu pro praxi. Zejména e-learningové vzdělávání a pravděpodobnost zájemce o vhodnosti stát se náhr. rodičem" je pro mě neakceptovatelná, neboť posouzení je vždy vysoce individuální. Toto nemůže učinit žádný PC program, a to ani předběžně. Nevím, jaký význam by tato informace měla pro žadatele."

Vysvětlujeme. Chtěli jsme vytvořit takový základní elearnigový kurz o pěstounství, který by na závěr obsahoval takový minitest, který by zájemcům dal orientační informaci jakou mají šanci stát se pěstouny. Otázky zájemců se stále opakují, po dvou letech máme již dost dat na to, abychom podobný produkt vytvořili.

Některé OSPODy si nám totiž stěžovaly, že jim posíláme nekvalitní zájemce, které pak musí pracně zamítat. Chtěli jsme jen zájemce předběžně poučit o tom, co by jim mohlo být vytýkáno. Argument, že všechno je individuální a na uvážení je lichý neboť ve skutečnosti tomu tak není. Každá ospoďačka nebo krajská psycholožka má své psané i nepsané normy. Je ale pravdou, že kompententní orgány mohou ve dvou téměř naprosto totožných případech rozhodnout zcela opačně a je to v pořádku.

Druhý hodnotitel své rozhodnutí nezdůvodňoval a konstatoval: "Nedoporučuji projekt k podpoře."

Velice zajímavé na letošním hodnocení je fakt, že projekt byl pokračovací a v letech 2014-15 byl hodnocen jako přínos. V roce 2016 jsme získali 33 bodů, kdežto v roce 2015 63 bodů.

Cituji hodnotitele 1 z roku 2015: "Myšlenka a zpracování projektu je dobré, přínos projektu je evidentní." Druhý hodnotitel v roce 2015 se vyjádřil takto: "Projekt doporučuji podpořit zejména s ohledem na cíl projektu, kterým je získávání nových zájemců o NRP."

V roce 2014 hodnotitel doporučoval: "Projekt by se měl více zaměřit na práci se žadateli - jejich vyhledávání, práce s nimi, s jejich cíli a představami. Doporučuji finančně nepodpořit vydání brožury, neboť obdboné jsou k dispozici na různých webech." Toto jsme se snažili dělat, ačkoliv některé pracovnice ospod nám vytýkali, že zájemcům radíme na co mají právo při schvalovacím procesu, jiné byly za zájem budoucích pěstounů rády. Paradoxně o naší brožurku vytištěnou za cenu papíru byl velký zájem.

Svým způsobem však hodnotitele chápeme v tom smyslu, že projekt může působit jako velmi amatérský. Opírá se o totiž hrstku pracovníků malé doprovázející organizace a o zkušenosti amatérů - stávajících pěstounů. Tomu odpovídá i minimalistický finanční rozpočet, ze kterého nezbývá například na profesionální redaktory, webmastera, grafika, korektora češtiny, odborné garanty, konzultanty, apod. Pokud by se mělo všechno toto splňovat, musel by být rozpočet projektu o nulu vyšší. Navíc takový vysoce odborný projekt na získávání pěstounů běží a to přímo pod MPSV s názvem Právo na dětství. Na tento projekt se můžete s důvěrou obrátit.

Útěchou k našemu neúspěchu je fakt, že byl podpořen jiný náborový projekt organizace Amalthea v Pardubickém kraji s názvem "Hledáme pěstouny".

Dalším naším nedostatkem je, že nejsme registrovaný poskytoval sociálních služeb, tedy nebudeme zařazeni do páteřní sítě sociálních služeb našeho kraje. Toto v rámci podpory rodiny sice nevadí, ale pokud není prokazatelně návaznost na síť sociálních služeb, zřejmě nebude projekt podpořen.

Závěrem můžeme konstatovat, že podle našeho názoru je rozhodnutí pro pěstounství dlouhodobou záležitostí, člověk se nerozhodne hned po zhlédnutí nějaké reklamy, vše důkladně zvažuje a když se rozhodne, schvalování trvá několik měsíců až let. Je nám proto líto, že projekt nebyl podpořen v době, kdy je o něj stále zájem, kdy začíná nést reálné výsledky a kdy by mohl stále oslovovat další potencionální náhradní rodiče.

Pevně doufáme, že zachováte přízeň našemu webu a facebooku, který poběží dál.
Přejeme vše dobré.

O projektu si můžete přečíst zde.