Sanační zmatek a pěstouni

Po dlouhé době si zde opět dovolujeme zveřejnit stručný článek pro budoucí dlouhodobé pěstouny, ale byli připraveni na to, co je možná čeká. Jak známo, politika státu je v současné době nastavena na "sanaci rodin", tedy pomoc rodinám v tom smyslu, aby byly schopné pečovat o své děti a ty nemusely do náhradní péče. To je jistě principiálně správné, nicméně v praxi může někdy nastat jakoby chaos, který podle našeho názoru někdy poškozuje opuštěné dítě. Chcete-li se dozvědět o našich zkušenostech a dojmech, čtěte dále.

Překvapení č. 1 - Co jste sanace, co jste dělali?

Do dlouhodobé pěstounské péče se čistě teoreticky navrhují děti, o které biologická rodina dlouhodobě nejeví zájem nebo z vážných důvodů (drogová závislost, alkoholismus, psychická nemoc, ad.) existuje předpoklad, že se biologičtí rodiče nebudou moci o své děti osobně starat. Pokud se na straně biologické rodiny zásadním způsobem nezmění poměry (vyléčení ze závislostí, návrat z vězení, nový spořádaný manžel nebo partner, apod.), tak lze předpokládat, že dítě v náhradní rodině setrvá do dospělosti.

Některé zájemce o klasické pěstounství však může nemile překvapit, že se v souvislosti se zájmem o dítě doporučené krajským úřadem začnou biologičtí rodiče zajímat až v tuto chvíli. Může se stát, že najednou se objeví nějaké sanační neziskovky spolupracující s dětským domovem a ty začnou rodinu sanovat a pomáhat jí s cílem zamezení svěření dítěte do dlouhodobé pěstounské péče.

Někdy se například ukáže, že vlastně biologická rodina ne že nemá podmínky, ale našla si byt, že zájem jevila, ale bylo jim znemožněno mít kontakt s dítětem proto či proto. Biologičtí rodiče občas mají některé děti odebrané, ale o jiné své vlastní pečují. Jak je toto možné? Proč biologickou rodinu dosud nikdo nesanoval?

Ptáte se zbytečně, pochopit se to nedá. Samozřejmě všechno má nějaký důvod, ale spisy odebraných dětí podléhají mlčenlivosti a budoucí pěstouni o nich bývají informováni někdy neúplně. Navíc papír snese všechno. Další problémem někdy bývá fantazírování biologických rodičů, kteří tutam překrucují realitu. Každopádně náhlý zájem biologických rodičů o své dítě, aby jim ho jakoby neukradli pěstouni, je jednou z možností, která může při přijetí dítěte do rodiny nastat. Dodáváme, přináší značný stress.

Překvapení č. 2 - Sanujeme, sanujeme.

Budoucí dlouhodobí pěstouni se mohou někdy dosti divit, že se v rámci individuálního plánu dítěte vlastně plánuje sanace rodiny. A po pěstounech se často požadaduje, aby se na ní podíleli, biologické rodině pomáhali, aby jim pak mohli svěřené dítě vrátit.

Zejména se jedná o kontakty biologických rodičů s dítětem. Sociálka často tvrdí, že pěstouni jsou povinni ze zákona. Ale to neznamená, že musí přistoupit úplně na všechno, co se od nich požaduje. Ideální je vyhledat si doprovázející organizaci již s předstihem, tedy ještě před soudním svěřením dítěte již při seznamování se s sním. Některé doprovodky rádi poradí a pomůžou.

Zaznamenali jsme například požadavek, aby pěstouni pouštěli biologické rodiče domů a nejlépe je tam nechali během návštěvy bydlet. Podotýkáme, že rozhodně nedoporučujeme hned biologickou rodinu pouštět k sobě domů, jako vhodnější se nám ukázalo zpočátku realizovat kontakty na neutrálním místě nejlépe za dohledu doprovázející organizace.

Další požadavkem může být vožení dítěte někam za rodiči. Samozřejmě, záleží na okolnostech. Známe pěstouny, kteří vozí děti ukázat bez problémů, ale není to z povinnosti, dělají to, protože chtějí. Nikdo to totiž nemá právo pěstounům přikázat. Nám se zdá lepší, když jsou biologičtí rodiče sami aktivní a chtějí-li své děti vidět, tak za nimi cestují. Prokazují tak tím svůj zájem. Někdy je možné se domluvit na setkání někde na půli cesty, aby to bylo spravedlivé. Rozhodně však nedoporučujeme vozit děti na návštěvu k rodičům kdykoliv si vzpomenou. Je to na vaší dobré vůli.

Překvapení č. 3 - Dítě je ze sanace zmatené!

Představte si situaci, kdy o dítě léta nikdo zájem nejevil a najednou má o něj zájem mnoho osob. Přijímací pěstounská rodina má jistě i členy širší rodiny, např. babičku, dědečka, tetu, strýce a stejně tak i rodina biologická. Může se stát, že dítě krom biologické matky navštíví ještě babička, další její děti, nový druh, kamarád, co je veze, ad. Dítě může být pak zmatené, zvláště rozvinou-li se návštěvy v době adaptace dítěte po jeho přijetí z ústavního zařízení. Kdysi se uplatňovala takzvaná adaptační lhůta 1-3 měsíce, kdy mělo dítě klid, aby si v nové rodině zvyklo. Chápeme však, že ze zákona musí pěstouni spolupracovat s úřady a že někdy věci nebývají z hlediska dítěte úplně ideální.

Ještě horší překvapení - Zdlouhavý soudní proces

Do nedávna býval zvyk svěřovat děti pěstounům na základě předběžného opatření do 7 dnů. Rozhodovalo se především o tom, zda má být nadále dítě v ústavním zařízení a nebo má přejít do rodiny. Stačilo uvést nějaký pádný důvod, typu, že dítě si musí v rodině zvyknout než nastoupí do školy či že mu hrozí újma následkem ústavní výchovy a soud zpravidla vyhověl.

Někteří soudci a je jich stále víc, předběžná opatření odmítají. Dítě je v klidném a bezpečném prostředí ústavu, takže není kam spěchat. Jestliže pěstouni chtějí, mohou požádat na §30 o dlouhodobou návštěvu a mít doma dítě jako hostitelé na návštěvě. To ovšem někdy nejde, např. vzhledem k zaměstnání a také to stojí nějaké finance.

Sociálka většinou utěšuje zájemce, že řádný soud proběhne brzy. To ano, ale nesmí nastat komplikace. Jestliže se někdo odvolá či pokud projeví zájem biologická rodina, tak se termíny rozhodnutí posunují do relací obvyklých u příbuzenské péče. Tedy lze počítat s obdobím řádu měsíců až let. A výsledek tahanic u soudů je spíše nejistý. Jak vidno, převzít cizí dítě do své péče, narazíte-li na tento případ, je velká oběť.

Aby těch překvapení nebylo málo - Stát vám nemusí svěřit dítě, ani když vám ho sám vytipoval

Že k tomu nemůže dojít? To platí opravdu jen teoreticky. Zájemci se myslí, že stát pro ně vyhledává vhodné dítě s velkou pečlivostí, při zvážení všech pro a proti, s tím, že se předem domnívá, že by ti či oni budoucí dlouhodobí pěstouni mohli být pro konkrétní dítě vhodní.

Samozřejmě. Při seznamování se může ukázat, že si dítě a pěstouni nesedli a možná leckteré ústavní zařízení o tom bude informovat Krajský úřad. Někdy se dítě vyjádří, že k pěstounům nechce a někdy k nim chce, ale přesto se to sociálnímu pracovníkovi ústavního zařízení z nějakého důvodu nezdá. Berme to tak, že každý má právo informovat, čemuž se nedivme zejména má-li dětský domov malou obležnost.

Co je však více šokující, když se sociální pracovnice OSPODu dítěte u soudu vyjádří, že nedoporučuje svěření dítěte. Důvody mohou být racionální, např. požadavek na delší dobu zvykání a tedy odklad soudního stání a někdy méně pochopitelný jako například konstatování, že dítěti je nejlépe v dětském domově, třeba proto, že je tam zvyklé nebo že ho mají biologičtí rodiče blíž k dojezdu.

Nevěšme hlavu - Závěrečné povzbuzení

Výše uvedené berte prosím s nadsázkou jako modelový případ situace, když se svěření dítěte nedaří. Domníváme se však, že to historické minimum odvážlivců ochotných jít do dlouhodobé pěstounské péče by mělo být náležitě připraveno na to, že ze strany úřadů mohou zažít nejen to příjemné, nýbrž i to někdy nepříjemné.

Závěrem dodáváme, že 90% svěření dítěte vytipovaného krajskou psycholožkou doposud probíhala naprosto standardně. Měsíc na seznámení, předběžné opatření, svěření dítěte a pak soud. Pěstouni mívají plnou podporu doprovázejících organizací i OSPODů a nebývají v náročné životní situaci sami. Pokud se v rámci sanace biologická rodina ozve, zpravidla se nastavují kontakty s dítětem a spolupráce biologických rodičů s pěstouny. Případné předání dítěte zpět do biologické rodiny v krátké době po převzetí bývá u dlouhodobé pěstounské péče naprostou výjimkou. Takové dítě by totiž vůbec nebylo do dlouhodobé péče vybráno.

Přejeme všem zájemcům o pěstounství, aby jim to brzy vyšlo.