O projektu

Přečtěte si článek: Vítejte na těchto stránkách

Projekt nebyl v roce 2016 státem podpořen, viz. vysvětlující článek.

Chcete-li projekt finančně podpořit, informace ZDE.

Název kampaně: "Zasaďte se o spokojené dětství"

Oficiální název projektu: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji

Kontakt na poradenského pracovníka projektu: Tel.:778 151 329
Email: nahradni.rodicovstvi@gmail.com

Realizátor projektu: NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s., Mánesova 1340/15, 440 01 Louny, IČO 26993392, 910 259 997, nahradni.rodiny.uk@gmail.com,

Sponzoři:

Ústecký kraj tento projekt na rok 2015 nepodpořil, hledáme proto sponzory. Chcete-li projekt finančně podpořit, informace ZDE.


Ministerstvo práce sociálních věcí České republiky, odbor sociální a rodinné politiky
ID projektu 8616, dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny
Darovaná částka: 68006 Kč (2014), 112000 Kč (2015), nepodpořeno (2016)
Webové stránky dárce
Ústecký kraj
Darovaná částka: 30000 Kč
V rámci dotačního grantu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014“. V roce 2015 Ústecký kraj tento projekt nepodpořil.
Webové stránky dárceFiremní sponzoři a drobní dárci.
Google INC., USA
Všem předem děkujeme.

Na projekt můžete přispět i vy a to bankovním převodem na účet:
2200510995/2010, variabilní symbol 643 (potvrzení vydáme na požádání)

Cíl projektu:

Cílem projektu je vyvinout vyvinout aktivitu směřující k získání dalších zájemců o náhradní rodinnou péči v oblasti Ústeckého kraje a následně pak poskytovat těmto žadatelům doprovázení a poradenství před rozhodnutím o přijetí dítěte.

Cílová skupina:

Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči - budoucí

a) osvojitelé (adopce)
b) dlouhodobí pěstouni
c) přechodní pěstouni
d) poručníci

Klienti projektu mohou být je fyzické osoby z Ústeckého kraje.

Předpokládaný počet účastníků projektu:

Předpokládáme, že v roce 2014 prokazatelně oslovíme minimálně 100 lidí, kteří se účastní přednášek o náhradní rodinné péči, vyžádají si poštou informační materiály nebo využijí poradenství (osobní, telefonickou nebo elektronickou formou).

Aktivity projektu 2014:

1) Poradenství pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči
Disponujeme pověřením k sociálně právní ochraně dětí pro část navrhování budoucích pěstounů a osvojitelů městskému úřadu a pro poskytování poradenství. Do projektu se zároveň mohou zapojovat další podobné organizace z Ústeckého kraje, viz. rubrika PORADNY.

2) Přednášky pro zájemce o náhradní rodinnou péči
V roce 2014 plánujeme uspořádání 5 přednášek o náhradní rodinné péči pro zájemce a
žadatele z Ústeckého kraje. Místa budou určena až na základě zájmu zájemců.

3) Vytvoření webových stránek pro zájemce o náhradní rodinnou péči
Budou vytvořeny weby a , na kterých budeme informovat o tématice náhradní rodinné péče a o službách a poradnách v Ústeckém kraji.

4) Vydání brožurky pro zájemce o náhradní rodinnou péči
Během projektu bude vydána brožurka pro zájemce o náhradní rodinnou péči s informacemi o službách, které mohou zájemci využít v regionu Ústeckého kraje.

5) Propagace projektu
Předpokládáme, že naše kampaň "Zasaďte se o spokojené dětství" bude podporována formou inzerce na internetu a v tisku. Dále bude šířen letáček kampaně.

6) Vyhodnocení projektu
Nejpozději do 30.6. 2015 bude projekt vyhodnocen a informace o něm budou vydány ve výroční zprávě realizátora projektu.

Aktivity projektu 2015:

Projekt navazoval na aktivity roku 2014 s tím, že některé aktivity byly dle praxe z minulého období pozměněny.

1) Poradenství - rozšířeno o další poradenské místo v Ústí nad Labem.

2) Přednášky pro zájemce o NRP - zájemci měli možnost účastnit se vzdělávacích setkání klubů náhradních rodin v Lounech, Podbořanech, Ústí n/L., Varnsdorfu a dalších místech Ústeckého kraje dle nabídky doprovázejících organizací.

3) Webové stránky byly rozšířeny o mobilní verzi. Zintenzivnili jsme komunikaci na webu i na facebooku, web byl průběžně doplňován a aktualizován.

4) Brožurku jsme nevydávali, neboť nám zbyla z minulého roku. Rozdávali jsme i další informační materiály jiných organizací.

5) Propagace projektu - díky sponzorům bylo investováno 3x více finančních prostředků do reklamy na vyhledávači Google než v roce 2014.

6) Vyhodnocení projektu a zahrnutí do výroční zprávy bude provedeno do 30.6. 2016.

Aktivity projektu 2016:

Pokračovali jsme v intencích roku 2015 až do oznámení výsledků dotačního řízení MPSV rodina pro rok 2016. Článek zamýšlející se nad důvody nepodpory projektu pro rok 2016 ze strany MPSV naleznete ZDE.

Nově přidáno:

1) Databáze zájemců o dlouhodobou pěstounskou péči

2) Poradna na emiminu

PřílohaVelikost
letáček pro zájemce o pěstounství.pdf2.83 MB
letáček pro zájemce o pěstounství.jpg1.27 MB
letáček pro zájemce o adopci.pdf1.03 MB
letáček pro zájemce o adopci.jpg709.38 KB