Pěstounská péče

Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z biologických rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do pěstounské péče.

Pěstounskou péči dělíme na:
a) Pěstounskou péči na přechodnou dobu
b) Dlouhodobou pěstounskou péči (příbuzenskou i nepříbuzenskou)

Další typy náhradní rodinné péče:
a) Poručenstvi
b) Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče
c) Hostitelská péče

Formy náhradní rodinné péče
Informace naleznete na webu MPSV, klikněte ZDE.

Dle Nového občanského zákoníku soud zpravidla umístí dítě do péče pěstounů na dobu, po kterou trvá rodičům překážka v osobní péči o dítě s tím, že rodič může kdykoli požádat soud o vrácení dítěte zpět do své osobní péče. Proto i takzvaná klasická dlouhodobá pěstounská péče může mít jen dočasné trvání. Pokud však biologický rodič zájem neprojeví, trvá dlouhodobá pěstounská péče do 18 let věku svěřeného dítěte.

Práva dětí v pěstounské péči

1) Dítě má právo na řádnou péči v pěstounské rodině
Pěstoun při výchově svěřeného dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte a v těchto záležitostech také rozhodovat. Spravuje také jmění dítěte. Pěstounskou péči kontroluje místně příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, kterému podává zprávu každých půl roku doprovázející pomáhající organizace.

2) Kontakt s biologickými rodiči a dalšími osobami blízkými
Biologičtí rodiče mají právo se se svými dětmi osobně a pravidelně stýkat a mají právo i na informace o dítěti.

Přehled dávek pěstounské péče naleznete ZDE.

Metodika k posouzení zdravotního stavu žadatele o pěstounskou péči v případě nejasností pro lékaře je ke stažení ZDE.

Stručný návod jak na administrativní obstrukce na úřadech naleznete ZDE.

Níže uvedené formuláře jsou jen orientační. Jednotlivé úřady mohou někdy používat jiné.

PřílohaVelikost
Žádost pěstounská péče.pdf717.34 KB
Dotazník pro žadatele.pdf259.41 KB
Žádanka o lékařský posudek_pp.pdf147.34 KB
Postup zprostředkování MPSV.pdf87.78 KB
Postup zprostředkování Ústecký kraj.pdf197.32 KB
Příručka pro zájemce o pěstounskou péči.pdf4.76 MB