Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.


Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy,o.p.s. nabízí následující služby,které jsou určeny také pro náhradní rodiny:

V rámci sociálních služeb :

- manželské a rodinné poradenství

- psychologické poradenství

- psychoterapii

- právní a sociálně-právní poradenství

- arteterapii

Pondělí - čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 ( v jiných časech dle ind.domluvy s uživateli)

V rámci služeb náhradní rodinné péče :

- setkání náhradních rodin (jednodenní, víkendové)

- vzdělávání pěstounů

- doprovázení pěstounských rodin

- osvětovou činnost v oblasti nrp

úterý od 8.00 - 16.00 ( v jiných dnech i časech dle ind.domluvy s uživateli )

V rámci dalších doplňkových aktivit :

- přednáškovou činnost

- diagnostiku

- mediaci

Pouze na základě domluvy s uživateli.

Kontakt:

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. IČO 266 70 763*
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí n. Labem

(vedle bývalého kina Hraničář, zast. MHD Hraničář)
tel.: 475 216 504, 731 004 095 *
e-mail: poradna.ul@centrum.cz
web: *
ID datové schránky : g3fy26e