Děti patří domů - klub DUHA


Děti patří domů, o.s.
Sídlo: Hradec nad Svitavou 393, 56801

Zapsáno u MVČR pod č.j. VS/1-1/70 535/08-R

Kancelář Svitavy: Nám. Míru 108/28, Svitavy, 56802
Telefon: 607 445 250
e-mail: detipatridomu@seznam.cz

Kancelář Teplice: Vrchlického 9, Teplice, 41502
Telefon: 608 715 844
e-mail: tichankova.dpd.usti@gmail.com

Posláním organizace Děti patří domů,o.s. je podporovat a rozvíjet NRP a hostitelskou péči V České republice s cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině.

Organizace vznikla v roce 2008, má celostátní působnost. Všechny aktivní členky sdružení mají osobní zkušenost s dětmi, které prošly ústavní výchovou – jsou to buď pěstounky, nebo pracovnice z dětských domovů.

Náhradním rodičům, ale i žadatelům či zájemcům o NRP nabízíme:

Provázení pěstounskou péčí, poradenství
(dohody o výkonu PP, provázení při schvalování k PP, poradenství při problémech či náročných životních situacích)
Respitní služby
(víkendové pobyty pro děti, letní pobyty pro děti, individuální respitní péče, rodinní respitní asistenti)
Vzdělávací a osvětové akce
(maminky, víkendové vzdělávání pro pěstouny, semináře, besedy, pobyty rodin se vzděláváním, individuální osvěta NRP a HP)
Rozvoj hostitelské péče
(příprava k HP, poradenství, kontakty s DD, metodika k přípravě)

Metody naší práce
Terénní práce s rodinou a dítětem
Případová práce
Poradenství
Krizová intervence
Skupinová práce
- svépomocné skupiny
- vzdělávací skupiny
- podpůrné skupiny
Volnočasová výchova (hra, tvůrčí činnost, artefiletika, seberozvojové techniky)