NAŠI PADLÍ ANDĚLÉ 16. Jiskřičky naděje (příběhy dětí v náhradní rodině)