NAŠI PADLÍ ANDĚLÉ 18. Rychlá rota. (příběhy dětí v náhradní rodině)