NAŠI PADLÍ ANDĚLÉ 20. Práce s písmenky. (příběhy dětí v náhradní rodině)