NAŠI PADLÍ ANDĚLÉ 22. Hera, rodná sestra másla. (příběhy dětí v náhradní rodině)