Dítěte se v Ústeckém kraji dočkáte zpravidla do roka

Čtenáři webu se nás často ptají: "Jak dlouho se čeká na dítě?" Pochopitelně, když se rodina nachází v období zvažování zda přijmout další dítě, je lidově řečeno důležitá také rychlost, tedy očekávání brzkého příchodu malého drobečka v dohledné době.

Podle Ing. Lucie Dosedělové, tisková mluvčí Ústeckého kraje, lze aktuálně říci, že se u většiny žadatelů v Ústeckém kraji podaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči do 1 roku od zařazení do evidence (tj. do 1 roku od vydání rozhodnutí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli, nikoliv do 1 roku od podání žádosti).

K tématu tisková mluvčí dodává: "Krajský úřad Ústeckého kraje bohužel nevede žádné statistiky ohledně doby, po kterou žadatelé čekají na zprostředkování náhradní rodinné péče (tj. pěstounské péče či osvojení). Doba, po kterou žadatelé čekají na zprostředkování náhradní rodinné péče, je individuální a v průběhu času se mění. Párování je velice individuální a předním hlediskem při jeho realizaci je zájem a blaho dítěte, kterému má být vyhledána náhradní rodinná péče. Je důležité zdůraznit, že je vyhledávána vhodná rodina pro dítě a nikoliv vhodné dítě pro žadatele. Při párování je vždy na prvním místě zájem dítěte a při jeho realizaci jsou zohledňovány především tyto faktory: vhodný rodinný systém žadatelů odpovídající potřebám přijímaného dítěte, představy žadatelů o přijímaném dítěti a tolerance žadatelů k sociální, rodinné a osobní anamnéze dítěte. Tyto faktory zároveň nejvíce ovlivňují délku "čekací doby".

Jak vidno, hledání vhodných náhradních rodičů pro děti je věc náročná a proto doba 1 rok od schválení není vždy zaručena.

Minulý rok, kdy začal projekt "Zasaďte se o spokojené dětství, staňte se náhradními rodiči - www.chcemebytpestouny.cz" běžet, jsme byli mile překvapeni, že někteří žadatelé prý měli vytipováno dítě již v přípravce a někteří se dočkali v bleskurychlých dobách, například do měsíce od schválení byli seznámeni se spisem dítěte. Ozvalo se však i několik žadatelů čekajících několik let.

V otázce rychlosti existují takové dva trendy. V některých zemích na západ od nás si vybírají budoucí náhradní rodiče agentury zpravidla i podle toho, jak rychle dokáží zprostředkovat dítě. Svým způsobem je to vítané, ale tento systém pak logicky vyžaduje důkladnější posuzování žadatelů často přísnější než jsme v našem kraji zvyklí a s tím související i případné neschválení žadatelů.

Naše organizace je příznivcem jiného přístupu bližšímu tradici v ČR a to pokud možno schvalovat všechny zájemce o dlouhodobou pěstounskou péči nebo adopci, kteří splňují základní předpoklady pokud si to během přípravky sami nerozmyslí. Přípravka by však neměla být jen odrazovací, i když je potřeba opravdu reálně seznámit žadatele s tím, co je čeká, ale i motivační. Vítáme každou dobrou duši a vůli pomoci opuštěným dětem. Vycházíme z předpokladu, že čím více bude schválených žadatelů, tím lépe se mohou najít potřebnému dítěti náhradní rodiče. Tento přístup však skýtá možnost delšího čekání na dítě.

Závěr: Ať čekáte málo a nebo dlouho. Dobře, že jste se pro náhradní rodinnou péči rozhodli. Přejeme vám vše dobré.