Videa o náhradní rodinné péči

REKLAMNÍ SPOTY KAMPANĚ HLEDÁME RODIČE

REKLAMNÍ SPOTY KAMPAŇE HLEDÁME PĚSTOUNY

Informační video pro zájemce organizace VALIKA

Hezký dokument České televize o pěstounské péči: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10096383302-deti-bez-lasky-i-s-las...

Ukázka aktivit klubu náhradních rodin s dětmi v pěstounské péči:
Youtube kánal Náhradních rodin Ústeckého kraje

Dokument o odebírání děti, zdroj: www.sancedetem.cz

Tereza Hubáčková o pěstounské péči na přechodnou dobu (převzato z ELIA TV)

BONUS:
Videa Manželské kurzy podané zábavným způsobem
Video o tom, jaký by náhradní rodič rozhodně neměl být