Agregátor zdrojů

Nabídka vzdělávání pěstounů na 2. pol. 2018

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Po, 09/03/2018 - 14:19
Nabídka vzdělávání pěstounů na 2. pol. 2018 webmaster Po, 09/03/2018 - 14:19

„Podpora rodičům a dětem v oblasti duševního zdraví – setkání s odborníky ze zahraničí“

Právo na dětství - Pá, 08/24/2018 - 00:00
Jak funguje multidisciplinární spolupráce v oblasti duševního zdraví ve Velké Británii? Proč je důležité léčit úzkost a jakou podporu získávají rodiče, kteří mají duševní onemocnění? Jakou roli mají zdravotní sestry v dánském systému včasné prevence ohrožení dítěte? Jak jsou na tom s dostupností psychologických či psychiatrických služeb v Británii či v Kanadě? A proč tam nejsou potřeba razítka?

Hrátky s pejsky v Kapucínské zahradě

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Čt, 08/23/2018 - 12:19
Hrátky s pejsky v Kapucínské zahradě webmaster Čt, 08/23/2018 - 12:19

Za běháním do Litoměřic 9. 9. 2018

Adopce.com - St, 08/22/2018 - 13:47
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat v neděli 9. září 2018 do Litoměřic na Charitativní běh - Běžíme pro náhradní rodiny. Akce začíná v 8:00 a pokračuje až do 17:00. Více informací naleznete ve facebookové události Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "MY BACKPACK" (Triáda, Brno)

V zájmu dítěte - So, 08/18/2018 - 14:41
Start: 11.10.2018 End: 12.10.2018

TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. nositel licence pro šíření metody NABÍZÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "MY BACKPACK" Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR č. 2015/0023-PC/SP

číst dál

XVIII. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ - AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ (Brno)

V zájmu dítěte - So, 08/18/2018 - 14:35
Start: 26.09.2018 End: 27.09.2018

Místo: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, sál Otakara Motejla

číst dál

Zpráva revizního experta

Děti patří domů - Pá, 08/17/2018 - 11:27

Dne 21.4.2018 jsme podstoupila revizi a analýzu stavu fungování organizace panem Toufíkem Dallalem. Revizní zpráva zhodnocení stavu a jednotlivých doporučení je samostatnou přílohou.

Konference Za dveřmi II.(Velký vůz Sever)

V zájmu dítěte - Čt, 08/16/2018 - 14:25
Start: 19.11.2018 End: 20.11.2018

Dětská psychoterapie aneb Proč každý psychoterapeut pracuje s dítětem jinak
Místo konání: Komunitním centrum Matky Terezy v Praze
Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách:
http://www.velkyvuz-sever.cz/konference-2018/ číst dál

Cesty za inspirativní evropskou praxí: Děti a mládež s rizikovými projevy chování - zejména děti ve věku 12+, Švédsko (4. díl)

Právo na dětství - Čt, 08/02/2018 - 00:00
V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ zavítali pracovníci odborného týmu zabývající se inovacemi v tématu „Děti a mládež s rizikovými projevy chování se zaměřením na děti ve věku 12+“ do Švédska. Zde navštívili Fryshuset, dynamickou organizaci zaměřenou na všestranný rozvoj a podporu dětí a mládeže. Cílem návštěvy bylo sdílení dobré praxe a načerpání inspirace pro připravovanou metodiku, která bude součástí publikace zaměřené na inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami a kterou MPSV představí na podzim tohoto roku.

Co školy potřebují k včasné pomoci ohroženým dětem?

Právo na dětství - St, 07/25/2018 - 00:00
S jakými obtížemi u žáků se školy potkávají nejčastěji? Vědí, na koho se můžou obrátit - kdo může dítěti a rodině pomoci? A kdy je již vhodné kontaktovat pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)? Jak probíhá spolupráce s OSPOD a co školy potřebují k účinné a včasné pomoci ohroženým dětem? Nejen tyto otázky byly součástí dotazníkového šetření a setkání na téma spolupráce OSPOD a základních škol v obci s rozšířenou působností (ORP) Zlín. Zorganizovaly ho pracovnice projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí působící ve Zlínském kraji.

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2017

Náhradním rodinám - Út, 07/24/2018 - 18:05
 

Již pět let se věnujeme doprovázení pěstounských rodin. Během této doby jsme ušli dalekou cestu nejen my, kteří pracujeme jako klíčoví pracovníci rodin, ale i samotní pěstouni. Rok od roku dospívají také děti, pro které připravujeme různorodé aktivity, a se kterými jsme nuceni držet krok. Nejkrásnější odměnou za naši práci jsou nám spokojení pěstouni, kteří díky této pohodě mohou s láskou pečovat o jim svěřené děti. Nezbývá než poděkovat za jejich záslužnou činnost.

Doufáme, že i rok 2018 bude stejně tak úspěšný, jako ten předešlý.  

Pojďme si hrát s pejsky na indiány

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Po, 07/23/2018 - 10:53
Pojďme si hrát s pejsky na indiány webmaster Po, 07/23/2018 - 10:53

Dítě v problémové situaci jako společné téma setkání učitelů a sociálních pracovníků

Právo na dětství - Po, 07/23/2018 - 00:00
V aktuálním Zpravodaji obce Konice vyšel článek, kterým do prázdninového čísla přispěla lokální síťařka Jitka Klemsová. Dozvíte se v něm o úspěšných setkáních učitelů a sociálních pracovníků ve školách, která se díky aktivní podpoře lokální síťařky podařilo zprostředkovat téměř ve všech obcích spadajících pod obec s rozšířenou působností Konice. Díky těmto schůzkám se podařilo prohloubit spolupráci mezi aktéry - vyjasnit kompetence a nastavit pravidla spolupráce.

Nadační fond Veolia nás opět podpořil

Děti patří domů - Pá, 07/20/2018 - 17:31

Jsme velice rádi, že i v letošním roce se paní Pavle Bažantové, spoluzakladatelce naší organizace, povedlo získat prostřednictvím MiNiGRANTu od Nadačního fondu Veolia finanční podporu ve výši 30 000Kč pro práci klíčových pracovníků.
Chtěli bychom velice poděkovat za dlouholetou spolupráci NF Veolia, který nás od roku 2009 podpořil krásnou částkou 355 000Kč.

 

Podpořené aktivity NF Veolia

 

rok název minigrantu cílová skupina 2009 seminář o HP a vypracování metodiky 20 000 Kč odborníci – předávání zkušeností 2010 asistenti pro děti na respity 20 000 Kč klienti – děti 2011 filmový tábor 15 000 Kč klienti – děti 2012 hostitelská péče – setkání HR, poradenství 50 000 Kč klienti – dospělí 2013 bio děti na respitech; vzdělávání pracovníků 50 000 Kč klienti – děti 2014 zájemci a příznivci NRP – vzdělávání, pobyty; vzdělávání pracovníků 50 000 Kč klienti – dospělí 2015 kluby pěstounů Svitavy a Teplice; vzdělávání pracovníků 50 000 Kč klienti – dospělí 2016 Učíme pomáhat, respitní tým Děti patří domů předává zkušenosti dál 50 000 Kč odborníci – předávání zkušeností 2017 Děti patří domů – Značka spolehlivosti 20 000 Kč organizace 2018 Provázení pěstounů jako dlouhodobý proces – klíčoví pracovníci Děti patří domů, z. s. předávají zkušenosti dál 30 000 Kč odborníci – předávání zkušeností celkem DPD 355 000 Kč

Poděkování Nadačnímu fondu Tesco

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 07/18/2018 - 13:03
Poděkování Nadačnímu fondu Tesco webmaster St, 07/18/2018 - 13:03

Cesty za inspirativní evropskou praxí: jak rozpoznat ohrožené dítě ve škole, Slovensko. 3. díl

Právo na dětství - Út, 07/17/2018 - 00:00
Jak včasně rozpoznat ohrožení dítěte ve škole? Jaká je role pedagogů? Jak systémově ošetřit jejich preventivní roli ve škole? Nejen tyto otázky si kladl tým působící v projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí“ Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který hledal inspiraci na Slovensku. Tým složený z metodiků MPSV a zástupkyně akademické sféry se zaměřoval na poznatky k tématu „Prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole“. Cílem návštěvy bylo posbírat nejen příklady dobré praxe, ale i hledat systémové řešení výše uvedeného tématu s možností aplikace do praxe České republiky. Zjištěné informace tým využije pro připravovanou metodiku inovativních služeb, kterou MPSV představí na podzim.

Prázdninový provoz

Náhradním rodinám - Pá, 07/13/2018 - 10:15
Stejně tak jako každý rok, i v tom letošním probíhá omezení dostupnosti pracovníků na jednotlivých kontaktních místech. V Karlových Varech, které jsou naším centrálním pracovištěm, nás i nadále najdete každé úterý. V Ostrově a Aši je provoz omezený více. V kontaktním místě Ostrov budou naši pracovníci k zastižení 12.7. a 9.8.  V Aši nás najdete ve dnech následujících, a to 31.7. a 21.8. Všechna místa můžete navštěvovat v čase od 9 do 16 hodin. 

Přejeme příjemné prožití letních dní, Tým Náhradním rodinám, o.p.s.

   

Cesty za inspirativní evropskou praxí: minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti – Leiden, Holandsko (2. díl)

Právo na dětství - St, 07/11/2018 - 00:00
Pracovníci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), se v rámci aktivity zaměřené na inovativní přístupy, vypravili za inspirací do holandského Leidenu. Cílem bylo přinést informace o inovativní praxi v rámci tématu Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti. Poznatky z této stáže se objeví v připravované metodice, jež bude součástí publikace zaměřené na inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, kterou MPSV představí na podzim.

„OSPOD sobě“ - setkání zástupců orgánů sociálně-právní ochrany města Brna a Jihomoravského kraje

Právo na dětství - Út, 07/03/2018 - 00:00
V polovině června se uskutečnilo setkání 40 zástupců OSPOD z celého Jihomoravského kraje za účelem prodiskutovat palčivá témata a sdílet dobrou praxi.
Syndikovat obsah